Bộ tự dừng cửa cuốn

Bộ tự dừng cửa cuốn hay cảm biến đảo chiều cửa cuốn là phụ kiện không thể thiếu khi lắp đặt cửa cuốn hiện đại.

Sản phẩm cùng với các loại phụ kiện cửa cuốn khác hiện đang được cung cấp giá tốt tại showroom phụ kiện cửa cuốn Phúc Đạt Door.