Cửa đi mở trượt 3 cánh 3 ray nhôm Xingfa

Phúc Đạt chuyên thi công hệ cửa trượt 3 cánh 3 cánh đẹp giá tốt. Các tùy chọn lắp đặt:

  • Cửa đi mở trượt 3 cánh 3 ray kiểu truyền thống
  • Cửa đi mở trượt 6 cánh 3 ray
  • Kết hợp 2 bộ 3 cánh 3 ray tạo thành góc vuông

Mời Quý khách xem các mẫu cửa đẹp và báo giá lắp đặt phía dưới.